Získejte přehled v hlavních pojmech ohledně obchodování s binárními opcemi. Díky našemu speciálně připravenému slovníku.

Přehled v základních pojmech a principech obchodu s binárními opcemi je nutnost. Při obchodování se určitě setkáte se všemi těmito pojmy a na znalosti jejich přesného významu může záviset zisk nebo ztráta. Většina brokerů poskytuje pro své zákazníky také přehledné slovníky, ale ne vždy jsou dostatečně podrobné, jasné a obsáhlé.
Zde je tedy podrobně k dispozici vše, co potřebujete vědět o hlavních pojmech. Pusťme se do toho.

Obvyklé pojmy při obchodování s binárními opcemi – základy

Začněme těmi nejobvyklejšími a nejčastěji používanými pojmy. Koneckonců postupné učení od jednoduššího ke složitějšímu je to nejefektivnější. Krok za krokem se zorientujete ve všem, čemu je pro úspěšné obchodování třeba rozumět.

Aktiva

Aktiva tvoří podklad, který je základem pro konkrétní binární opci. Je to majetek, jehož cena (a její pohyb) je důležitý pro vyhodnocení výsledku opce. Podkladová aktiva pro binární opce jsou obvykle akcie, indexy, komodity, měnové páry a podobně.

At themoney

Výjimečná situace, kdy cena podkladového aktiva je přesně stejná jako cílová cena, ale podmínky opce byly stanoveny, že cena bude nižší nebo vyšší. V takovém případě kupující získá svou investici vyplacenou zpět, ale žádný zisk.

Současná cena

Cena opce stanovovaná v reálném čase. Je obvyklé, že na finančních trzích máme informace o cenách k dispozici s 15ti minutovým zpožděním. To samozřejmě pro binární opce využitelné není.
Doba splatnosti, time of expiration

Čas, kdy se cena podkladového aktiva porovná s cílovou cenou (nebo s jinak formulovanou podmínkou opce) a podle toho se určí, která ze stran dostane zaplaceno.

In the money

Situace kdy byla splněna podmínka opce a kupující tedy obdrží její nominální hodnotu a má zisk.
Strike price (výchozí cena)

Cena podkladového aktiva v čase nákupu opce. Tato cena se obvykle porovnává s cílovou cenou, aby se určilo, zda jsou naplněny podmínky opce.

Výplata

Částka, kterou obchodník obdrží, pokud se naplní stanovené podmínky opce.

Boundary instrument (hraniční nástroj)

Investiční nástroj, při jehož využití obchodník spekuluje, že cena podkladového aktiva bude v čase splatnosti opce v určených hranicích (od do). Pokud je, má nárok na vyplacení hodnoty opce, jinak nedostává nic. Existuje i opačná varianta, kdy se naopak spekuluje, že cena bude mimo zadané hranice.

Termíny pro pokročilejší

Binární opce - slovník pojmůSlovníček jsme rozdělili na dvě části, aby byl přehlednější a abyste měli příležitost udělat si přestávku. I následující pojmy byste však pro úspěšné obchodování měli znát:

Medvědí trh

Finanční či akciový trh, kde pohyb ceny je aktuálně většinou směrem dolů. Ceny převážně klesají.

Býčí trh

Trh, kde aktuálně ceny naopak většinou rostou.

Komodity

Komodity jsou druhem aktiv, který může sloužit jako podkladové aktivum pro binární opce. Komodity jsou reálné produkty, nejčastěji suroviny. Například vzácné kovy jako zlato nebo stříbro či suroviny pro průmyslovou výrobu jako bavlna, kukuřice nebo ropa. Cena komodit je ovlivněna mnoha ekonomickými faktory a událostmi ve světě.

Měny

Měny jsou dalším aktivem, se kterým je možné obchodovat a na které mohou být založeny binární opce. Obvykle se vychází z vzájemné hodnoty měnových párů, například USD/EUR, USD/GBP a podobně. Binární opce založené na měnových párech jsou velmi obvyklé.

Současná cena (Currency price)

Odpovídá tržní ceně. Jde o aktuální hodnotu podkladového aktiva. Je určována v reálném čase a nepracuje se s žádnými zpožděními.

Vklad

Vklad jsou peníze, které uložíte u brokera binárních opcí. Je to částka, se kterou můžete obchodovat.

Předčasné uzavření

Situace, kdy obchodník má možnost uzavřít binární opci před dobou splatnosti a tím kontrakt zrušit.

Indexové binární opce

Ty binární opce, jejichž podkladovým aktivem jsou nějaké indexy – akciové, komoditní či jiné. Například Down Jones, FTSE-100, PX50 a další.

Investovaná částka

Částka, kterou za binární opci zaplatíte. Obvykle se u většiny brokerů pohybuje někde mezi 1 USD a 1000 USD.

Refundace

Částka, kterou obdržíte, pokud opce skončí ve stavu „At the money“, tedy přesně na cílové hodnotě. Může být rovná investované částce nebo také může být nižší či vyšší.

Výnos

Částka, kterou obdržíte, když opce končí „In the money“, tedy jsou splněny podmínky opce. Je známa předem. Samozřejmě se u různých opcí může zásadně měnit.

Akcie

Typ aktiva. Podíl v konkrétní společnosti – například Microsoft, Samsung a podobně.

Výběr

Výběr prostředků z účtu u brokera a jejich převedení na bankovní účet. Metody výběru jsou různé a od použité metody se odvíjí její rychlost, poplatky a dostupnost (třeba v konkrétní lokalitě).

Charting (práce s grafy)

Podpůrná metoda technické analýzy (viz dále), při které se hledá vhodný čas pro nákup opcí studiem grafů vývoje cen.

Technická analýza

Analýza pohybů trhu, která na rozdíl od fundamentální analýzy nehledá důvody a příčiny, ale jen projevy a korelace. Snaží se identifikovat signály, podle kterých se dají předpovídat konkrétní pohyby na trhu.
Nebojte se pustit do dalšího studia v oblasti binárních opcí. Informací je spousty a rádi Vám s tím pomůžeme. Přejeme hodně úspěchů.

Získejte přehled v hlavních pojmech ohledně obchodování s binárními opcemi. Díky našemu speciálně připravenému slovníku.
5 (100%) 1 vote