Trhy lákají spoustou druhů binárních opcí!

Obchodování s binárními opcemi může být velmi lákavé a zajímavé, ba dokonce i zábavné. Nejen proto, že se dá snadno naučit nebo proto, že nabízí hodně příležitostí získat rychle slušné sumy peněz, ale také protože nabízí celou řadu alternativ a možností jak uspět. Je to dáno tím, že trhy a konkrétně brokeři nabízejí opravdu nepřeberné množství typů různých binárních opcí. Vyznat se v nich není jen obecně doporučované, je to přímo nutnost pro úspěšné obchodování. Se správnými znalostmi si snadno vytvoříte dobrou obchodní strategii, která povede k úspěchu.

Proč je tak důležité mít přehled o různých typech binárních opcí?

Předtím než tu vypíšeme různé druhy binárních opcí (konkrétní detaily a jednoduchá vysvětlení), rádi bychom ještě vysvětlili, proč je vlastně důležité je znát a k čemu se takové informace využijí. Koneckonců učit se stále nové a nové věci může být únavné a důležitých informací je tolik…
Může vás napadnout, zda by nebylo lepší soustředit se jen na jeden typ, případně na několik málo z nich, v těch se vyznat dokonale a využít to při obchodování. U binárních opcí to takto nefunguje. Existuje hned několik důvodů, proč je lepší znát všechny hlavní druhy binární opcí:

  • Profesionální přístup je nutností – pokud budete průměrným obchodníkem, nic zvláštního z toho nekouká, rozhodně ne nadprůměrné výnosy. Své analytické schopnosti využijete nejlépe, pokud budete mít dostatek informací. A čím více informací, tím více odhalených příležitostí vydělat. Vyznat se v různých typech binárních opcí je to, v čem se musíte určitě orientovat. Štěstí přeje připraveným.
  • Větší přehled o binárních opcích znamená lepší přehled o příležitostech k zisku – čím více různých binárních obcí obchodujete, tím více příležitostí na nich vydělat. To samozřejmě neplatí jen v obchodě. I v životě platí, že čím víckrát to zkoušíte, tím větší je šance na úspěch.
  • Lepší přizpůsobení pohybům trhu – je nezbytné přizpůsobovat svoji obchodní strategii pohybům trhu. Je samozřejmě nutné sledovat ekonomické zpravodajství a reagovat na události. Různé typy binárních opcí jsou vhodné pro různé situace na trhu a umožňují Vám tedy reagovat tak, abyste události vždy využili ve svůj prospěch. Opačně ale také platí, že obchodovat s některými typy binárních opcí nemusí být za určitých okolností výhodné.
  • Vylepšování znalostí a dovedností – zkušenosti jsou k nezaplacení. Čím rozsáhlejší a šiší zkušenosti budete mít, tím budete úspěšnějším obchodníkem. Těžko pak rozšíříte svoje zkušenosti, pokud budete obchodovat jen s takovými binárními opcemi, které už dobře znáte.
  • Poznání vlastních silných stránek – někteří obchodníci jsou skvělý v šedesáti vteřinových binárních opcích, jiným naopak taková rychlost nevyhovuje a daří se jim lépe s touch/no touch (dotkne se/nedotkne se) opcemi. Čím více typů vyzkoušíte, tím lépe poznáte podle vlastních výsledků, na co se zaměřovat více, protože se Vám ten konkrétní druh obchodu bude více dařit.

Rychle se zorientujte: Typy binárních opcí.

binární volby typuA jsme u toho nejdůležitějšího. Jaké typy binárních opcí existují?

High/Low (Nahoru/dolů)

Kupující spekuluje, že cena podkladového aktiva bude při splatnosti opce výš nebo níž než ve chvíli, kdy do opce investoval. Nezáleží o kolik, rozhodující je jen strana. Jednoduchý příklad: Opce říká, že pokud bude cena vybraného aktiva (třeba cizí měny) v době splatnosti opce vyšší něž zadaná hodnota, vyplatí se předem domluvená fixní částka, pokud vyšší nebude, nevyplatí se nic. To je varianta „High“. Varianta „Low“ je stejná, jen podmínkou pro vyplacení je to, že cena vybraného aktiva bude v době splatnosti nižší.

Put/Call

Je totéž co Hig/Low. Tyto dva typy jsou nejpopulárnější. Nejobvyklejší časový rozsah (splatnost) takových opcí je 60 vteřin. Krátkodobé bývají do 5ti minut, střednědobé jsou splatné někdy tentýž den a dlouhodobé několik dnů, výjimečně i týdny nebo měsíce.

Onetouch (Dotkne se)

Kupující spekuluje, že cena před splatností opce dosáhne zadané hodnoty. Nemusí na ni ale zůstat, v době splatnosti už opět může být vyšší nebo nižší. Zadané hodnotě se obvykle populárně říká trigger, tedy spoušť. Tento typ opce je velmi populární a obchodníci ho volí vždy, když předpokládají, že dojde k výraznému pohybu v ceně podkladového aktiva, a to buď k růstu ceny nebo k poklesu.

No touch (Nedotkne se)

Přesný opak předchozího typu. Obchodníkovi se vyplatí domluvená částka, pokud kurz podkladového aktiva do doby splatnosti nedosáhne zadané hranice.

Dvojitý touch/no touch (dotkne se, nedotkne se)

Od obyčejného touch/no touch se liší tím, že jsou zadány dvě hodnoty spouště (triggeru). U double no touch opce si to můžeme představit jednoduše tak, že kurz podkladového aktiva neopustí do doby splatnosti pásmo mezi hodnotou jedné spouště a hodnotou druhé spouště. U double touch naopak obchodník předpovídá, že do doby splatnosti se kurz aktiva dotkne obou zadaných hodnot a kolísání kurzu bude tedy vyšší, než zadaných rozsah mezi jednou a druhou spouští.

Range (Rozsah)

Tento typ opce funguje tak, že když je podkladové aktivum v době splatnosti (ne kdykoli před tím, jako u dvojitého touch/no touch) v zadaném rozsahu (nebo naopak mimo něj), obchodník obdrží peníze, jinak ne.

Hranice (Boundary)

Funguje podobně jako range. Více o tom najdete zde.

Krátkodobé binární opce

Jde o běžné high/low, ovšem v kratším časovém rámci. Místo obvyklých 15 minut jsou nejobvyklejší 60 vteřin, 2 minuty a 5 minut. Obchodníci tyto krátkodobé opce preferují, protože vše probíhá rychle. Nejen že je brzy znám výsledek, ale zároveň jsou brzy vyplaceny i výnosy. Pro tento typ obchodování je ale potřeba intuice, zkušenosti s trhem a také rychlé reakce.
Pokud už máte vybraného dobrého brokera, zaměření na konkrétní typy opcí je další rozhodnutí, které vás čeká. Nejlepší je vyzkoušet je všechny a zjistit, se kterými se Vám bude nejlépe dařit. Bez analýzy se sice neobejdete, ale obzvlášť krátkodobé opce nabízí možnost rychlého výnosu bez nutnosti komplikovaných a rozsáhlých analýz, protože koneckonců na ně není časový prostor. Vyzkoušejte si, co bude fungovat a neváhejte se podělit o své zkušenosti.
Přejeme Vám hodně úspěchů a fantastické obchodní zkušenosti s binárními opcemi.

Trhy lákají spoustou druhů binárních opcí!
Vote for this page