Lär dig grunderna för binära optioner termer med vår speciellt skräddarsydda ordbok

Som du säkert redan vet krävs det, för att handla med binära optioner, att man är skicklig och kunnig när det kommer till villkor och de grundläggande reglerna gällande denna aktivitet. För detta ändamål rekommenderar vi starkt att du gör dig familjär med den vanligaste vokabulären som du kommer möta under din tid som trader. Var medveten om att det flesta binära optionsmäklare ofta erbjuder sina egna ordlistor, men i de flesta fallen är denna samling termer bara grundliga. Som tur är kommer vi hjälpa dig och lära dig alla ord som du kan komma att behöva. Så om du är tillräckligt motiverad och fokuserad så börjar vi den snabba och effektiva utbildningen omedelbart.

Vanlig vokabulär för binära optioner trading – grunderna

Låt oss börja med de mest frekvent förekommande termerna från binära optioner trading. När allt kommer omkring är den mest optimala utbildningen gradvis och korrekt. Dessutom, genom att studera lite i taget blir det enklare för dig att komma ihåg de mest signifikanta orden från ordlistan.

Asset – tillgång

En asset, eller tillgång, är det underliggande verktyget som är tillämpat för att bestämma den binära optionens kontrakt. I verkligheten är assets faktiskt aktier, råvaror, index och olika valutor som du handlar med och gör dina förutsägelser efter.

At the money – vid pengarna

Med denna term pratar vi om den specifika tid i vilken målvärdet för en binär option blir lika som priset satt av det underliggande asset.

Current price – aktuellt pris

Det aktuella priset är värdet (mängden) som är bestämt i nästan realtid i motsats till den mesta prisinformation som oftast är försenad en särskild tid – oftast runt 15 minuter.

Time of expiration – utgångstid

Allmänt känd som utgångstid. Med denna term menar vi det ögonblick när värdet av den underliggande asset kommer att bli jämförd mot lösenpriset för att visa den slutgiltiga utkomsten av ditt köp. Med andra ord, när utgångstiden (time of expiration) nås kommer den binära optionen sluta handlas.

In the money – I pengarna

Om en option är In the money innebär det att optionen i fråga, om den skulle säljas, skulle ge en avkastning. Om optionen har drivits upp i pris av den underliggande asset har den ökat i värde vilket gör att man har gjort en vinst på den. Motsatsen gäller när något sägs vara out of the money, alltså ut ur pengarna. Det innebär att värdet för optionen har sjunkit vilket resulterar i en förlust på denna option om den vid detta tillfälle skulle säljas.

Strike price – inlösningspris

Ovan nämns inlösningspris, här får du lära dig vad det betyder. Inlösningspriset är, kortfattat, bestämt av den underliggande säkerheten vid just det ögonblicket som den binära optionen är köpt och kontraktet är skapat. När väl den binära optionen når sitt utgångsdatum kommer det underliggande säkerhetspriset att jämföras med inlösningspriset för att se om den binära optionen har vunnit eller förlorat värde eller i andra ord, om den är i pengarna eller utanför pengarna.

Payout – utbetalning

Utbetalningen är det värde på pengar som du som trader får efter att ha genomför en lyckad handel med en binär option. Det vill säga vinsten du gör.

Boundary instrument – randvillkor

Detta är den form av verktyg som används för att för att göra en förutsägelse om värdet på den underliggande asset – för att vara mer specifik, huruvida detta värde kommer utgå under eller ut ur ett set med gränser – snabbare och enklare.

Avancerad vokabulär – lär dig detta också!

ordlistaÄven om de är något mer avancerade är dessa termer från vår ordbok även de viktiga att lära sig, känna till och använda under din handel med binära optioner. Vi delar in vår speciellt skräddarsydda guide i två delar för att det ska bli lättare för dig och för att erbjuda en snabb paus under din inlärningsprocess. Men låt oss inte förlora någon mer tid, nu sätter vi igång med nästa portion viktiga termer i vår ordbok för binära optioner.

Bearish market – beariska marknaden

Denna marknad är oftast den finansiella eller aktiemarknaden, där priset i nästan alla fall avslås.

Bullish market – bulliska marknaden

Bullish market är en annan viktig term när det gäller marknader i binära optioner trading och med denna term definieras samma marknad som ovan (Bearish market), bara mer anpassad för nybörjare.

Commodities – handelsvaror

Handelsvaror är en typ av tillgångar och i dessa kan du köpa binära optioner att handla med. Generellt sätt så är handelsvarorna fysiska objekt och det kan lika gärna vara dyrbara metaller – guld, silver etc. – eller naturtillgångar som används vid produktion så som bomull eller till och med olja. Priset på dessa råvaror som vi har nämnt (och även resten av dem) beror på en rad olika ekonomiska faktorer och ändringar.

Currencey – valuta

Valuta är en annan vara du kan handla i. Notera att valuta oftast kommer i par och att de vanligaste av dem – USD/GBP, EUR/CAD etc. – kan bli funna hos samtliga binära optioner mäklare.

Currency price – valuta pris

Currency price är det andra namnet för marknadspriset. Detta är det närvarande värdet av den underliggande asset och tillkännages alltid i realtid – det vill säga utan förseningar från de finansiella informations givarna.

Deposit – insättning

Insättningen är den summa pengar som du investerar i en binär option mäklare, när du väl har registrerat dig och gjort ett konto. Detta är det totala värdet som du sätter in på mäklarens bank och som de sedan låter dig handla för.

Early closure – tidig stängning

Den tidiga stängningen är den tidpunkt som traders får möjligheten att tidigt avsluta en binär option och på så vis avsluta kontraktet.

Index binary – binärt index

Med ordbokstermen binärt index menas den binära optionen, som har en underliggande asset som mäts i ett index. Dessa binära optioner kan förstås som dessa exempel: Dow Jones, FTSE-100 etc.

Invesment amount – investeringsmängd

Mär du köper en binär option för att sälja den betalar du ett specifikt värde, detta är investeringsmängden, dvs den summa du investerar i optionen. Dessa summor – priser – varierar efter vilken binär option det handlar om, vilken marknad det är, samt vilken mäklare du är registrerad hos. Variationen sträcker sig allt från $1 ända till $1000.

Refund – återbetalning

Populär inom trading i allmänhet, denna term refererar till hela (eller delar av den) summan av din investering som du har gjort i tron att när den binära optionen får ut så kommer den ha stigit i värde och du har gjort vinst.

Return – retur

Returen är den summa pengar som du får direkt efter det att den köpta binära optionen går ut i pengarna. Retur summan däremot varierar beroende på det instrument du har använt för att genomföra dina köp. Den specifika asset du har val samt vilken mäklare du använder spelar även detta stor roll för retuvärdet. Eftersom att returvärdet alltid är fixerat vid en viss summa vet du alltid den eventuella vinsten eller förlusten som kommer komma av ditt köp.

Stock – aktier

En typ av asset. En aktie är en finansiell del av ett företag – tillexempel Microsoft, Samsung, Twitter – som man kan handla med.

Withdrawal – uttag

När du når en viss nivå och fått bra värde för dina pengar från din binära optioner trading, då kommer du vilja få dessa välförtjänta pengar från din mäklares konto till ditt eget kreditkort eller din egna bank. För att få dessa pengar kommer du behöva göra ett uttag. Notera att uttagsmetoderna samt villkoren för dessa varierar mellan olika mäklare.

Charting – kartläggning

Med kartläggning kan du förutsäga och tänka ut hur en binär options värde kommer att variera och på så vis kan du veta när det skulle vara som bäst att köpa den. Kartläggning är generellt sett ett verktyg och är ett sätt att handla med binära optioner. Hovudyftet med detta är att de ska vara ett hjälpsamt analysverktyg.

Technical analysis – teknisk analys

Och eftersom vi redan nämnt det, låt oss förklara vad teknisk analys är. Detta är den form av analys – och användingen av denna – som används när du vill göra efterforskningar och förutsägelser för att finna ytterligare data med anledning av att göra dina förutsägelser av priser och marknads rörelser av de assets du har valet mer lönsamma.
Känn dig fri att starta din spännande utbildning med vår hjälpfulla och väldigt användbara binära optioner ordbok nu! Vi är säkra på att det kommer vara ett stöd för din allmäna utbildning i fältet, så slösa inte mer tid utan börja lära dig nu! Lycka till!

Lär dig grunderna för binära optioner termer med vår speciellt skräddarsydda ordbok
1 (20%) 1 vote